Logo
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Polipaso Sp. z o.o.
40-403 KATOWICE
ul. Transportowców 37
tel. fax (32) 730 32 22
e-mail: polipaso@polipaso.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Rozbudowa istniejącego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POLIPAO Sp. z o.o. prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług.
Wartość dofinansowania: 5.789.04 zł
Wartość projektu: 189.779.92 zł
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl