Logo
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Polipaso Sp. z o.o.
40-403 KATOWICE
ul. Transportowców 37
tel. fax (32) 730 32 22
e-mail: polipaso@polipaso.pl